ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่

ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อฮาสดรูบาลเสียชีวิตแล้ว เนโรจึงให้ตัดศีรษะของฮาสดรูบาลส่งไปให้ฮันนิบาลเพื่อบั่นทอนจิตใจของเขาซึ่งก็ได้ผล เมื่อฮันนิบาลเห็น ศีรษะน้องชายอยู่ตรงหน้า เขารู้สึกโกรธแต่ก็รู้สึกกลัดกลุ้มในเวลาเดียวกัน ฮันนิบาลเริ่มเกิดความท้อแท้จากปัญหาซึ่งเผชิญอยู่ทั้งเรื่องที่สภาคาร์เธจที่ทิ้งเขาให้วิ่งวุ่นอยู่ในอิตาลีเพียงลําพัง และความหวังเดียวของเขาในเวลานั้นก็คือความช่วยเหลือจากฮาสดรูบาล เมื่อฮาสดรูบาลต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถเช่นนี้ เขาจึงหมดสิ้นความหวังอีกต่อไป Continue reading ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่