The Sunday Lunch Club เรื่องเล่าของอาหารเที่ยงวันอาทิตย์ ตอนที่ 2

เนื้อสันนอก

The Sunday Lunch Club เรื่องเล่าของอาหารเที่ยงวันอาทิตย์ ตอนที่ 2

เนื้อสันนอกหรือเซอร์ลอยน์ (Sirloin) มาจากเนื้อสะโพกวัวด้านบน เป็นหนึ่งในเนื้อส่วนที่คนชื่นชอบมากที่สุด ตามตํานานเล่าว่าพระเจ้าเฮนรี ที่ 8 (1491-1547) ผู้ขึ้นชื่อเรื่องโปรดปรานอาหารและเครื่องดื่ม พระองค์ทรงเคยเพลิดเพลินกับเนื้อสะโพกวัว (loin) มากจนพระราชทานยศให้มันเป็นเซอร์ ทําให้เนื้อวัวส่วนดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อเซอร์ลอยน์ (Sir Loin) สร้างความครื้นเครงให้ข้าราชสํานักเป็นอย่างยิ่ง แต่ในความเป็นจริงคําคํานี้มีกําเนิดจากภาษาฝรั่งเศสโบราณ ซูร์ลงจ์ (Surlonge) แปลว่า “เหนือสะโพก” เซอร์ลอยน์ก็คือส่วน “บน” ของสะโพกวัวนั่นเอง Continue reading The Sunday Lunch Club เรื่องเล่าของอาหารเที่ยงวันอาทิตย์ ตอนที่ 2