ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่

ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อฮาสดรูบาลเสียชีวิตแล้ว เนโรจึงให้ตัดศีรษะของฮาสดรูบาลส่งไปให้ฮันนิบาลเพื่อบั่นทอนจิตใจของเขาซึ่งก็ได้ผล เมื่อฮันนิบาลเห็น ศีรษะน้องชายอยู่ตรงหน้า เขารู้สึกโกรธแต่ก็รู้สึกกลัดกลุ้มในเวลาเดียวกัน ฮันนิบาลเริ่มเกิดความท้อแท้จากปัญหาซึ่งเผชิญอยู่ทั้งเรื่องที่สภาคาร์เธจที่ทิ้งเขาให้วิ่งวุ่นอยู่ในอิตาลีเพียงลําพัง และความหวังเดียวของเขาในเวลานั้นก็คือความช่วยเหลือจากฮาสดรูบาล เมื่อฮาสดรูบาลต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถเช่นนี้ เขาจึงหมดสิ้นความหวังอีกต่อไป Continue reading ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่

สมรภูมิรบที่เมือง Cannae การสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามพิวนิคครั้งที่ 2

สมรภูมิรบที่เมือง Cannae การสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามพิวนิคครั้งที่ 2

ความพ่ายแพ้ของฝ่ายโรมันครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะความสูญเสียที่ทะเลสาบทราสซิเมโนนั้นยิ่งทําให้ชาวโรมันเกิดความตื่นตะหนกกันไปทั่ว เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากโรมนัก แสดงว่ากองทัพคาร์เธจใกล้เข้าถึงกรุงโรมทุกที่แล้ว เมื่อมาถึงจุดนี้ทางสภาโรมจึงประกาศภาวะฉุกเฉิน แล้วเลือก ควินตุส ฟาบิอุส แมกซิมุส (Quintus Fabius Maximus) ขึ้นมารับตําแหน่งดิกเตเตอร์ (Dictator) ที่เป็นตําแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดถืออํานาจเบ็ดเสร็จสามารถควบคุมทุกๆหน่วยงานได้ เป็นตําแหน่งเฉพาะกาลซึ่งไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง จะถูกนํามาใช้เฉพาะในยามที่เกิดวิกฤติหรือ เมื่อโรมตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันส่อเค้าอันตรายถึงที่สุดเท่านั้น Continue reading สมรภูมิรบที่เมือง Cannae การสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามพิวนิคครั้งที่ 2

สงครามพิวนิค (Punic) ความขัดแย้งระหว่างชาวโรมันและชาวคาร์เธจ

สงครามพิวนิค (Punic)

ภายหลังจากยุคสมัยของไดโดแล้ว คาร์เธจก็เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาเรื่อยๆ กระทั่งเมื่อมีชาวโรมันเกิดขึ้น ชาวโรมันก็เริ่มต้นสร้างความเจริญและแผ่อิทธิพลของตนขึ้นมาเรื่อยๆเช่นกัน จนในที่สุดก็สามารถเข้ายึดครองเขตแดนทั้งของชาวอีทรุสคัน (Etruscan) ชาวกรีก รวมไปถึงชนพื้นเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆได้สําเร็จและเป็นเจ้าครองคาบสมุทรอิตาลีได้ทั้งหมด ต่อจากนั้นชาวโรมันจึงได้เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลของตนจากคาบสมุทรอิตาลีลงมาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบ้าง เพื่อหวังขยายตลาดการค้าของตนให้แผ่ไพศาล และมั่งคั่งได้อย่างเช่นที่ชาวกรีกและชาวคาร์เธจประสบความสําเร็จมาก่อน Continue reading สงครามพิวนิค (Punic) ความขัดแย้งระหว่างชาวโรมันและชาวคาร์เธจ