ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่

ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อฮาสดรูบาลเสียชีวิตแล้ว เนโรจึงให้ตัดศีรษะของฮาสดรูบาลส่งไปให้ฮันนิบาลเพื่อบั่นทอนจิตใจของเขาซึ่งก็ได้ผล เมื่อฮันนิบาลเห็น ศีรษะน้องชายอยู่ตรงหน้า เขารู้สึกโกรธแต่ก็รู้สึกกลัดกลุ้มในเวลาเดียวกัน ฮันนิบาลเริ่มเกิดความท้อแท้จากปัญหาซึ่งเผชิญอยู่ทั้งเรื่องที่สภาคาร์เธจที่ทิ้งเขาให้วิ่งวุ่นอยู่ในอิตาลีเพียงลําพัง และความหวังเดียวของเขาในเวลานั้นก็คือความช่วยเหลือจากฮาสดรูบาล เมื่อฮาสดรูบาลต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถเช่นนี้ เขาจึงหมดสิ้นความหวังอีกต่อไป Continue reading ปิดตำนาน ฮันนิบาล บาร์กา (Hannibal Barca) นักรบคาร์เธจผู้ยิ่งใหญ่

ตำนานนักรบชาวสปาร์ตา 300 คน ที่ต่อสู้เพื่อต้านมหากองทัพแห่งเปอร์เซีย

ตำนานนักรบชาวสปาร์ตา 300 คน ที่ต่อสู้เพื่อต้านมหากองทัพแห่งเปอร์เซีย

กองทัพเปอร์เซียของกษัตริย์เซอร์ซิสที่ 1 นั้น แม้จะสามารถตีเมืองของชาวกรีกตามรายทางมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งบุกลงมาถึงตอนกลางของคาบสมุทรกรีกได้สําเร็จก็ตาม แต่หนทางไปสู่เอเธนส์นั้นจะต้องผ่านช่องเขาแห่งหนึ่ง คือ ช่องเขาเธอร์โมไพลี (Thermopylae) ซึ่งเป็นช่องทางเดียวเท่านั้นสําหรับการเดินทัพทางบกที่สามารถจะเข้าถึงเอเธนส์ได้ ช่องเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับทะเล มีลักษณะเป็นช่องเขาแคบๆผ่านได้ทีละไม่มาก ทัพที่เดินทางมาทางบกไม่สามารถอ้อมภูเขาไปได้ เนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน จึงต้องผ่านช่องเขานี้เพียงทางเดียวเท่านั้น Continue reading ตำนานนักรบชาวสปาร์ตา 300 คน ที่ต่อสู้เพื่อต้านมหากองทัพแห่งเปอร์เซีย