สงครามพิวนิค (Punic) ความขัดแย้งระหว่างชาวโรมันและชาวคาร์เธจ

สงครามพิวนิค (Punic)

ภายหลังจากยุคสมัยของไดโดแล้ว คาร์เธจก็เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาเรื่อยๆ กระทั่งเมื่อมีชาวโรมันเกิดขึ้น ชาวโรมันก็เริ่มต้นสร้างความเจริญและแผ่อิทธิพลของตนขึ้นมาเรื่อยๆเช่นกัน จนในที่สุดก็สามารถเข้ายึดครองเขตแดนทั้งของชาวอีทรุสคัน (Etruscan) ชาวกรีก รวมไปถึงชนพื้นเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆได้สําเร็จและเป็นเจ้าครองคาบสมุทรอิตาลีได้ทั้งหมด ต่อจากนั้นชาวโรมันจึงได้เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลของตนจากคาบสมุทรอิตาลีลงมาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบ้าง เพื่อหวังขยายตลาดการค้าของตนให้แผ่ไพศาล และมั่งคั่งได้อย่างเช่นที่ชาวกรีกและชาวคาร์เธจประสบความสําเร็จมาก่อน Continue reading สงครามพิวนิค (Punic) ความขัดแย้งระหว่างชาวโรมันและชาวคาร์เธจ