ตำนานนักรบชาวสปาร์ตา 300 คน ที่ต่อสู้เพื่อต้านมหากองทัพแห่งเปอร์เซีย

ตำนานนักรบชาวสปาร์ตา 300 คน ที่ต่อสู้เพื่อต้านมหากองทัพแห่งเปอร์เซีย

กองทัพเปอร์เซียของกษัตริย์เซอร์ซิสที่ 1 นั้น แม้จะสามารถตีเมืองของชาวกรีกตามรายทางมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งบุกลงมาถึงตอนกลางของคาบสมุทรกรีกได้สําเร็จก็ตาม แต่หนทางไปสู่เอเธนส์นั้นจะต้องผ่านช่องเขาแห่งหนึ่ง คือ ช่องเขาเธอร์โมไพลี (Thermopylae) ซึ่งเป็นช่องทางเดียวเท่านั้นสําหรับการเดินทัพทางบกที่สามารถจะเข้าถึงเอเธนส์ได้ ช่องเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับทะเล มีลักษณะเป็นช่องเขาแคบๆผ่านได้ทีละไม่มาก ทัพที่เดินทางมาทางบกไม่สามารถอ้อมภูเขาไปได้ เนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน จึงต้องผ่านช่องเขานี้เพียงทางเดียวเท่านั้น Continue reading ตำนานนักรบชาวสปาร์ตา 300 คน ที่ต่อสู้เพื่อต้านมหากองทัพแห่งเปอร์เซีย

ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสงครามระหว่างกรีก-เปอร์เซีย (Greco-Persian Wars) ครั้งที่ 2

ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสงครามระหว่างกรีก-เปอร์เซีย (Greco-Persian Wars) ครั้งที่ 2

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้วซึ่งทําให้คนทั้งโลกต้องประหลาดใจกับคนเพียงหยิบมือจํานวน 300 คน แต่สามารถต้านทานกองทัพที่บุกมารุกรานจํานวนนับแสนได้ และถึงแม้ว่าคนทั้ง 300 จะพลีชีพจนหมดสิ้น แต่ฝ่ายศัตรูก็สูญเสียชีวิตลงไปเป็นพันเป็นหมื่นเช่นกัน แล้วยัง สามารถต้านการรุกคืบตามแผนการของศัตรูได้อีกด้วย

เหตุการณ์ดังกล่าวก็คือเหตุการณ์ที่ทหารชาวสปาร์ตา (Sparta) ภายใต้การนําของกษัตริย์เลโอนิดัส (Leonidas) แห่งสปาร์ตาจํานวนเพียง 300 คนเท่านั้น หาญสู้กับกองทัพเปอร์เซีย (Persia) จํานวนนับแสน ซึ่งนําโดยกษัตริย์เซอร์ซิสที่ 1 (Xerxes I) แห่งเปอร์เซีย ยกทัพจากเอเซียข้ามทะเลอีเจียน (Aetean) มายังคาบสมุทรบอลข่าน (Balkan) เพื่อหมายจะบุกโจมตีชาวกรีกในยุคโบราณ ระหว่างเกิดสงครามกรีก-เปอร์เซีย (Greco-Persian Wars) ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 480 ถึง 479 ก่อนคริสต์ศักราช Continue reading ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสงครามระหว่างกรีก-เปอร์เซีย (Greco-Persian Wars) ครั้งที่ 2